Dasar Privasi

Privasi anda adalah penting untuk kami. Oleh itu, kami telah memperuntukan Dasar ini agar anda memahami bagaimana kami mengumpul, menggunakan, berkomunikasi dan mendedahkan dan menggunakan maklumat peribadi. Maklumat berikut menggariskan dasar privasi kami.

1) Sebelum atau pada masa mengumpul maklumat peribadi, kami akan mengenal pasti tujuan untuk maklumat yang dikumpulkan.
2) Kami akan mengumpulkan dan menggunakan maklumat peribadi semata-mata dengan matlamat memenuhi tujuan-tujuan yang ditentukan oleh kami dan untuk tujuan lain yang serasi, melainkan kami memperoleh persetujuan individu berkenaan atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.
3) Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi selagi perlu untuk memenuhi tujuan tersebut.
4) Kami akan mengumpulkan maklumat peribadi dengan cara yang sah dan adil dan, jika sesuai, dengan pengetahuan atau persetujuan individu berkenaan.
Data peribadi harus relevan dengan tujuan yang hendak digunakan, dan, setakat yang diperlukan untuk tujuan tersebut, mestilah tepat, lengkap, dan terkini.
5) Kami akan melindungi maklumat peribadi dengan perlindungan keselamatan yang munasabah terhadap kerugian atau kecurian, serta akses tanpa kebenaran, penzahiran, penyalinan, penggunaan atau pengubahsuaian.
6) Kami akan menyediakan maklumat pelanggan mengenai dasar dan amalan kami yang berkaitan

Kami akan berusaha untuk memastikan perniagaan kami adalah mengikut prinsip-prinsip ini untuk memastikan kerahsiaan malumat peribadi dilindungi dan dikekalkan.